Website giá xe chính thức của BMW tại Việt Nam

Website giá xe chính thức của BMW tại Việt Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC BMW MỸ ĐÌNH

 • BMW Phu My Hung
  Ông. Nguyễn Anh Thái

  Trưởng phòng trưng bày

  Điện thoại: 091 355 8051

  Email: thai.nguyenanh@bmw.vn


 • BMW Phu My Hung
  Cao Hồng Tư

  Trưởng nhóm bán hàng

  Điện thoại: 0918 313 888

  Email: tu.cao@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Nguyễn Đắc Dũng

  Tư vấn bán Hàng

  Điện thoại: 094 503 8792

  Email: dung.nguyendac@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Đinh Hồng Hà

  Tư vấn bán Hàng

  Điện thoại: 098 385 6688

  Email: ha.dinh@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Phạm Văn Dũng

  Tư vấn bán hàng

  Điện thoại: 097 40 66666

  Email:dung.pham@bmw.vn

 • BMW Phu My Hung
  Đinh Văn Chiều

  Tư vấn bán hàng

  Điện thoại: 0912 269 056

  Email: chieu.dinh@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Phan Anh Dũng

  Tư vấn Bán Hàng

  Điện thoại: 098 439 3366

  Email: dung.phan@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Lê Trung Hiếu

  Tư vấn Bán Hàng

  Điện thoại: 0915 323 833

  Email: hieu.le@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Nguyễn Đức Hùng

  Tư vấn Bán Hàng

  Điện thoại: 094 131 7777

  Email: hung.nguyenduc@bmw.vn

 • BMW Phu My Hung
  Nguyễn Quỳnh Anh

  Trợ lý kinh doanh

  Điện thoại: 0935 131 086

  Email: anh.nguyen@bmw.vn

 •  
 • BMW Phu My Hung
  Phạm Hồng Minh

  Lễ tân

  Điện thoại: 0123 8666 396

  Email: minh.pham@bmw.vn

Dự đoán

Chiếc xe tương lai của bạn